ช่องทางการติดต่อ

Add Line

คุณจเร 089-890-6680

คุณณหทัย 081-839-0028

คุณภิรญา pryps

สำนักงาน

โทร: 02-346-0863 ต่อ 4
Fax:
02-346-0865

มือถือ

คุณจเร 089-890-6680

คุณภิรญา 065-586-9966

คุณณหทัย 081-839-0028

คุณอรียา 081-869-8560

อีเมล

คุณจเร jarae@hugeness.co.th

คุณสุธารัตน์ sutharat@hugeness.co.th
คุณภิรญา pirayagyp@outlook.com
คุณณหทัย
nninakorn@gmail.com

คุณอรียา ariyah@hugeness.co.th

ที่ตั้งสถานประกอบการ

เลขที่ 88/63 หมู่ 12 ต.บางปลา อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2 ไร่ มีพื้นที่การทำงาน 1,152 ตารางเมตร เรามีความพร้อม ทั้งแรงงานและเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวมทั้งมี เครน 5 ตันใช้ในการประกอบชิ้นงานขนาดใหญ่